Onderzoek naar lood in bodem bij speelplekken

Kompas nieuws van 21-01-2019

 

Binnenkort wordt de bodem van veel kinderspeelplaatsen in Noord -Holland, waaronder ook in Hoorn, onderzocht op de aanwezigheid van lood in de bodem. In veel stedelijke gebieden is door eeuwenlang gebruik van lood ook lood in de bodem terecht gekomen. Uit recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de opname van lood in verhoogde concentraties in de bodem een nadelig effect kan hebben op het leervermogen van jonge kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar. Kinderen kunnen lood binnenkrijgen als ze tijdens het spelen grond in hun mond stoppen waar kleine deeltjes lood inzitten.

 

Onderzoek op onze locatie

In totaal worden in Hoorn 103 speelplekken onderzocht die in een gebied liggen waar mogelijk sprake is van verhoogde gehaltes aan lood in de bodem. Het gaat om speeltuinen, trapveldjes in wijken en schoolpleinen, kinderdagverblijven, BSO’s en peuteropvang. Ook op onze locatie vindt bodemonderzoek plaats. Deze bodemonderzoeken worden in opdracht van provincie Noord-Holland uitgevoerd.

 

Opzet onderzoek

De onderzoeken op de locaties in Westfriesland vinden plaats in de periode februari-april 2019 en worden uitgevoerd door adviesbureau Sweco. Dit bureau maakt foto’s van de bodem en van de inrichting van de speelplaats (er worden geen personen gefotografeerd). Is de speelplaats voldoende bedekt en/of verhard, dan is er geen verder onderzoek nodig. Als er gedeeltes met onbedekte grond aanwezig zijn op de speelplaats, dan worden er grondmonsters genomen.

 

Resultaten onderzoek

De provincie verwacht in het 2e kwartaal van 2019 de resultaten van de onderzoeken. Alleen op die locaties waar te veel looddeeltjes zijn aangetroffen, moeten maatregelen worden genomen. Denk dan aan bijvoorbeeld het aanbrengen van gras of tegels of het vervangen van de grond door een schone laag. Op basis van onderzoeken uit andere regio’s is de verwachting dat het aantal locaties waar maatregelen genomen moeten worden, veel lager is dan het aantal onderzochte locaties.

 

Wat kunt u zelf doen?

Tegenwoordig krijgen mensen al veel minder lood binnen dan vroeger. Dit komt doordat lood niet meer in materialen als benzine en verf zit. En doordat de meeste drinkwaterwaterleidingen van lood intussen zijn vervangen. Maar in sommige huizen is dat nog niet gebeurd. En soms zit er lood in de bodem. Met eenvoudige maatregelen kunnen ouders en verzorgers van jonge kinderen de loodinname beperken. Bijvoorbeeld door jonge kinderen na het buitenspelen hun handen te laten wassen, en door kinderen niet op onbedekte bodem (zwarte aarde of zand) te laten spelen.

 

Meer informatie

Meer informatie en tips zijn te vinden op de website van gemeente, www.hoorn.nl/lood, de website van de RUD: www.rudnhn.nl en die van de GGD: www.ggdhollandsnoorden.nl.  Voor vragen over lood en gezondheid kunt u ook bellen met de GGD op telefoonnummer : 088 - 01 00 500.

 

 

 

Bodemonderzoek Bodemonderzoek