Herinnering ouderbijdrage 2021/2022

Kompas nieuws van 25-10-2021

Beste ouder(s) en verzorger(s),

 

Aan het begin van dit schooljaar hebben wij u gevraagd de vrijwillige ouderbijdrage te
voldoen. Ondertussen is deze bijdrage voor een deel van de leerlingen voldaan.
Hartelijk dank hiervoor! Voor een deel van de leerlingen is deze bijdrage nog niet
voldaan.


Heeft u de ouderbijdrage al voldaan? Dan hoeft u verder niet te reageren.
Misschien heeft u ons verzoek gemist? Hierbij sturen wij een herinneringsverzoek.


U kunt de bijdrage overmaken via: IBAN-nummer: NL19 INGB 0005 0555 12 t.n.v.
De Ouderraad van Het Kompas. Graag onder vermelding van de naam van uw kind
en de betreffende groep.
Het is tevens mogelijk om de ouderbijdrage in termijnen te betalen: 1e termijn vóór
30 september 2021, 2e termijn vóór 30 oktober 2021 en 3e termijn vóór 30 november
2021. De eerste termijn is al verstreken. Als u alsnog in 3 termijnen wilt betalen is dit
geen probleem. Dan schuiven we de termijnen een maand op. Mocht u een andere
regeling willen treffen, dan kunt u mailen naar de penningmeester via e-mailadres:
pmorkompas@gmail.com.


De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021/2022 is als volgt: € 27,50
Indien u de ouderbijdrage niet kunt voldoen, verzoeken wij u dit door te geven aan
Jaap Muurling. Dit betreft ook de ouders die het vorig jaar al hebben aangegeven.
Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft over de ouderbijdrage, kunt u deze
stellen aan de penningmeester via pmorkompas@gmail.com of via één van de
klassenouders. Mochten zij het antwoord niet weten, dan wordt de vraag besproken
binnen de ouderraad en volgt het antwoord iets later. Wij hopen dat wij het resultaat
van vorig jaar kunnen evenaren zodat wij alle kinderen geweldige, fantastische en
mooie activiteiten en ervaringen kunnen geven!

 

Met vriendelijke groet,

Ouderraad Het Kompas