Regels

Kompas nieuws van 28-11-2021

Ouders/verzorgers van Het Kompas,

De nieuwe richtlijnen en regels zijn vrijdag bekend geworden.

Het doel is: de scholen open te houden. Les op school te kunnen blijven geven.

Wilt u meedoen met het navolgen van de regels? We doen alles om de kinderen les te kunnen geven maar we zullen er ook van alles aan moeten doen om de leerkrachten te beschermen. Samen. Ook als u het er misschien niet altijd mee eens bent.

Hieronder een samenvatting. In de bijlage de protocollen van waaruit de samenvatting gemaakt is.

- Er komen geen externen in school.

- Ouders komen niet in school. Als er iets is kunt u aanbellen bij de hoofdingang. Heel noodzakelijke         gesprekken kunnen bij uitzondering plaatsvinden in het noodlokaal achter de school. Ouders lopen         dan buitenom, langs de fietsenstalling.

- De volwassenen op school houden 1,5 meter afstand.

- Leerlingen van de groepen 6,7,8 en alle volwassenen lopen in de gang met een mondkapje op.

- Leerlingen met heel kleine verkoudheidsklachten (een beetje hoesten, een beetje snot) blijven thuis en     laten zich testen (niet de sneltest maar de PCR).

- Leerkrachten met verkoudheidsklachten blijven thuis en laten zich testen. De lessen gaan zoveel            mogelijk door met de onderwijsmedewerkers die er zijn. Mocht het niet lukken dan zal er online les        gegeven worden.

- Leerlingen van de groepen 6,7 en 8 doen twee keer per week een zelftest. Komende week wordt           duidelijk hoe ouders aan de zelftesten kunnen komen.

- Leerkrachten die niet immuun zijn doen twee keer per week een zelftest.

- Iedereen: leerlingen, ouders en leerkrachten doen dagelijks de gezondheidscheck (zie bijlage).

- Vergaderingen en studiedagen vinden alleen nog maar online plaats.

- Vieringen mogen alleen zonder ouders plaatsvinden. Wij beraden ons op dit moment hoe dit met     Sinterklaas te regelen.

Doet u allemaal mee. Wij gaan er helemaal voor. U ook?

Dank daarvoor.

Namens het team,

Jaap Muurling

 

In de bijlagen: de gezondheidscheck en de exacte tekst van het protocol.

corona corona