Save the date

Kompas nieuws van 13-05-2022

Ouders/verzorgers,

Nu er geen belemmeringen meer zijn elkaar te ontmoeten willen wij u uitnodigen voor de ouderavond van 23 juni. Aanvang 19.30 uur.

Wij willen u graag vertellen over onze visie op ”leren en gedrag”. Wij zijn daar afgelopen anderhalf jaar enorm mee bezig geweest. We hebben mooie stappen gemaakt.

Noteert u alvast de datum?

U mag zich nu alvast opgeven bij de leerkracht

We zullen het in verschillende groepen doen. Als u meerdere kinderen op school heeft hoeft u zich maar bij 1 leerkracht aan te melden. Overal zal hetzelfde verhaal verteld worden. Verdere informatie volgt de komende weken.

Wij hopen op een mooie opkomst.

Namens het team,

Jaap Muurling

information information