Vacatures

Kompas nieuws van 22-01-2024

Op dit moment hebben we een aantal vacatures open staan. Er is een aantal collega’s die om diverse redenen bij ons stoppen of tijdelijk niet aanwezig zijn. Het gaat dan om een studie, langdurig ziekte, zwangerschapsverlof of gewoon dicht bij je woonplaats werken. Iedere school heeft op een of andere manier last van het tekort aan leerkrachten.

Ik wil u als ouders dan ook oproepen om in uw netwerk rond te kijken of er niet iemand naar Het Kompas wil komen. We geloven in de kracht van de sociale media. Wij zetten de vacature uit op LinkedIn en de site Meester Baan. Het gaat vooral om de middenbouw.

Helpt u mee te zoeken? Alvast bedankt.

Namens het team,

Monique en Jaap

vacancy vacancy